Ihmiselämän katoavaisuus

Psalmi 90

Mooseksen, Jumalan miehen, rukous.

Herra, sinä olet ollut meidän turvapaikkamme polvesta polveen.

2. Ennen kuin vuoret syntyivät,

ennen kuin loit maan ja maanpiirin – iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.

3. Sinä palautat ihmiset tomuun.

Sinä sanot: "Palatkaa, te ihmisten lapset."

4. Tuhat vuotta

on sinun silmissäsi

kuin eilinen päivä, joka kiiti ohi,

kuin öinen vartiohetki.

5. Sinä huuhdot heidät pois kuin unen.

Ihmiset ovat kuin aamulla versova ruoho:

6. aamulla se kasvaa ja puhkeaa kukkaan,

mutta illalla se leikataan, ja se lakastuu.

7. Näin me katoamme sinun vihasi voimasta,

ja sinun kiivautesi kauhistuttaa meitä.

8. Sinä asetat pahat tekomme eteesi,

salaiset syntimme kasvojesi valoon.

9. Kaikki päivämme kuluvat sinun vihasi alla,

vuotemme haihtuvat kuin huokaus.

10. Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta,

ja jos voimamme kestää, kahdeksankymmentä vuotta.

Ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta,

sillä ne kiitävät ohi, ja me lennämme pois.

11. Kuka tuntee sinun vihasi voiman,

sinun kiivautesi, että hän pelkäisi sinua?

12. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein,

että saisimme viisaan sydämen.

13. Herra, palaa takaisin! Kuinka kauan?

Armahda palvelijoitasi.

14. Ravitse meidät aamuisin armollasi,

niin me riemuitsemme ja iloitsemme kaikkina päivinämme.

15. Ilahduta meitä yhtä monta päivää kuin olet nöyryyttänyt meitä,

yhtä monta vuotta kuin olemme kokeneet pahaa.

16. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi

ja heidän lapsensa sinun kunniasi.

17. Olkoon yllämme Herran, meidän Jumalamme, suosio.

Vahvista kättemme työ, niin, vahvista meidän kättemme työ!