Opetus vastoinkäymisistä

Charles Stanley 13.3.2016 opetuksessa; ”Vastoinkäymiset kasvattavat”.

Jumala osoittaa uskollisuuttaan, kun ei ole kenen puoleen kääntyä.

Kiinnitetään katseemme Häneen. Hän on uskollinen. Hän on luotettava. Hän on aina läsnä jokaisessa elämäntilanteessa.

 

Kun lapsi syntyy, odotamme hänen kasvavan. Odotamme, että hän oppii kävelemään, että hän täyttää 2, 5 tai 13 vuotta. Ja sitten 19, 21, 25 jne. Kasvuhan on luonnollinen tapahtuma.

On ongelmallista, jos lapsi ei kasva. Sama pätee kristityn elämässä. Kun ottaa Jeesuksen Vapahtajakseen, syntyy Raamatun mukaan uudesti. Sitten on aika alkaa kasvaa Jumala-suhteessaan, Jumalan toimintatapojen tuntemisessa ja siinä, miten vastoinkäymisiin tulee reagoida oikein.

Paavali muistuttaa Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 15: … vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Pietari puhuu samasta asiasta 2. Pietarin kirjeessä (2. Piet. 3:18).

Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen.

Raamatussa on paljon jakeita kasvamisesta. (Käsittelimme vastoinkäymisiä jo aiemmin.)

 

Tänään keskityn kasvamiseen vastoinkäymisten kautta.

Vastoinkäymiset kuuluvat elämään. Ne voi kohdata vastaiskuina tai jaksoina, jolloin kasvaa Kristuksen tuntemiseen ja kaltaisuuteen.

Miten sitten voimme kasvaa vastoinkäymisissä?

Niiden aikana voi syyttää Jumalaa tai jotain toista. Mutta kuten sanotaan: Älä tuhlaa murheitasi. Ei kannata kärsiä turhaan. Tuska ja kipu ei ole mukavaa, mutta kun sitä on, sen ei kannata antaa mennä hukkaan, vaan pyrkiä kasvamaan sen kautta. Hengellinen kasvu vastoinkäymisissä riippuu kahdesta asiasta. Ensiksikin, Jumalan tarkoituksen ymmärtäminen. Tämä koskee uskovia. Kun on kyse uskosta osattomista, Raamatun periaate ”synnin palkka on kuolema” selittää vastoinkäymiset. Raamatun mukaan myös ”niitämme sitä, mitä kylvämme”.

Mutta puhutaan nyt uskovista vastoinkäymisten keskellä. Silloin tulisi ymmärtää Jumalan tarkoitus. Kirjoita nämä asiat muistiin. Saatat tarvita niitä joskus. Jumala sallii vastoinkäymisiä pääasiassa siksi, että Hän haluaa saada huomiomme. Elelemme täällä usein huomioimatta Jumalaa. Emme aina huomaa, mitä Hän sanoo rukouksessa tai jonkun toisen kautta. Emme kuuntele Hänen suunnitelmiaan. Sitten yhtäkkiä tuleekin vastoinkäyminen ja Jumala saa huomiomme: Jumala, mitä oikein teet elämässäni?

Toinen syy vastoinkäymisiin näkyi etenkin Paavalin elämässä. Se on ylpeyden nujertaminen. Kun kaikki sujuu hyvin, ei ole aikaa toisille. Mietit vaan, mikseivät muut pärjää ja heillä on niin rankkaa. Paavali itse sanoi, että Jumala auttoi häntä olemaan korottamatta itse itseään. 2. Korinttilaiskirjeen 12. luvun jakeessa 7 alkaen kerrotaan, että Jumala halusi, ettei Paavali ylpistyisi. Kun katsoo kirjeitä roomalaisille, korinttilaisille, galatalaisille jne., ne ovat täynnä viisautta. Paavalin mukaan Jumala antoi hänen lihaansa pistimen, voidakseen käyttää häntä ja estääkseen, ettei hänestä tulisi ylpeä ja ylimielinen.

Yksi syy vastoinkäymisille on myös, että muistamme heikkoutemme. Jos luulee olevansa vahva eikä koskaan pyydä Jumalalta voimaa ja viisautta, ajattelee, että pystyy kaikkeen itse. Jumala tietää, kuinka tehdä meistä heikkoja ja muistuttaa meitä siitä. Hän ei halua pitää meitä heikkoina, mutta muistuttaa, kuka on voiman lähde. Voiman lähteemme on Jumala ja joskus tarvitsemme siitä muistutusta. Hän tietää tarkasti, mitä lähettää elämäämme, että muistamme sen.

Yksi syy siihen, että Jumala sallii vastoinkäymisiä, on Hänen halunsa saada meidät vihaamaan syntiä. Raamatun mukaan synnin palkka on kuolema ja synnillä on seurauksensa. Niitä ovat kärsimykset ja vastoinkäymiset. Jumala sallii niitä ihmiselle, joka valitsee tehdä syntiä Jumalaa vastaan. Synti ei sovi Jumalan lapselle. PISTE. Hänelle ei sovi minkään laatuinen synti eikä synnin määrä. Uudestisyntyneiden Jumalan lasten elämän tulee olla pyhää ja hurskasta. Se ei tarkoita täydellisyyttä, vaan että asenne ja teot ovat oikeat. Synti on poikkeus normaalielämään.

Jumala sallii vastoinkäymisiä myös osoittaakseen uskollisuutta. Joskus vastoinkäymiset ovat kovia. Ehkä elät yksin tai sinulla on rahaongelmia, ja kun ei ole ketään auttamassa, Jumala osoittaa uskollisuuttaan. Kun luotamme Häneen, huomaamme, että Hän on uskollinen.

Jumala on luottamuksen arvoinen ja aina läsnä, kun Häntä tarvitaan. Ymmärrämme Hänen uskollisuutensa, kun tarvitsemme Häntä eniten.

 

Käsittelimme juuri vastoinkäymisten tarkoitusta.

Nyt kerron, miten kohdata niitä. Täytyy ymmärtää, että Jumala sallii asioita. Kun otit Jeesuksen Vapahtajaksesi, Pyhä Henki tuli elämääsi. Hän ohjaa ja osoittaa tien. Kun nyt mietit Sanan pohjalta asioita, otatko kaiken Jumalan sallimana? Jumalan suunnitelma on kullekin paras. Tässä haluan siteerata yhtä lempijakeistani (Room. 8:28). Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat… jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Jumala antaa omilleen hyvää. Uskovan tulisi lukea Raamattua vähän joka päivä. Joskus sieltä nousee kullekin räätälöityjä kohtia. Jumala tietää kunkin päivän tapahtumat.

Vastoinkäymiset tulisi kohdata vaikka näin: Herra, mikä on suunnitelmasi? Tiedän, ettet salli asioita noin vain. Opin kauan sitten, että jos minuun sattuu, siitä tulee ottaa kaikki irti. Siitä tulee puristaa ulos kaiken kärsityn tuskan arvoinen tieto ja oppi. Herra, anna minun oppia jotain kaiken kärsimykseni arvoista. Oikea reaktio on aina alistua Herran tahtoon. Herra, en ymmärrä kaikkea, mutta alistun tahtoosi. Mikä onkaan suunnitelmasi, tiedän, että haluat lapsellesi hyvää. Siksi luotan, että tiedät, mikä minulle on parasta. Suunnitelmasi on paras, ymmärrän sen tai en. Siksi alistun tahtoosi.

On levättävä uskossa Hänen uskollisuudessaan, vaikkei ymmärrä kaikkea. En ymmärrä asioita, mutta luotan uskollisuuteesi. Jumalan uskollisuus on sitä, että Häneen voi aina luottaa. Hän tekee juuri sen mitä lupaa. Jos vaikka et tiedä, minne mennä, Jumala lupaa: Minun silmäni sinua vartioitsee, osoitan sinulle tien.

Uskotko, että Jumala tekee lupauksensa mukaan ja on uskollinen? Jos uskot, voit vastoinkäymisissä levätä Hänen uskollisuudessaan. Jumala tekee, mitä lupaa. En pidä tästä, sattuu, olen väärin ymmärretty, mutta luotan Sinuun. Haluan levätä uskollisuudessasi tietoisena, että lopputulos tuo Sinulle kunniaa ja on mielesi mukainen.

 

Seuraavaksi haluan kertoa Raamatun totuuksia, jotka vahvistavat, että vastoinkäymisissä Jumalan tarkoitus on hengellinen kasvumme.

Mieti asiaa – vastoinkäymisissä Jumala kasvattaa meitä. Vastoinkäymiset ovat Jumalan tehokkain tapa syventää sitoutumistamme Häneen. Vastoinkäymisissä joko luottaa tai ei luota Jumalaan. Koetuksissa Saatana saattaa sanoa: Mikä luulet olevasi? Ei Jumala sinulle vastaa. Myönnä, että tämä on loppu. Älä usko. Jumala on aina uskollinen. Vastoinkäyminen on yksi Jumalan työkaluista uskomme kasvattamiseksi. Jossain vaiheessa Jumala vastaa rukouksiisi, vapaudut taakoista, kiität Häntä.

Mutta entäs sitten? Kun koet vastoinkäymisiä ja Jumala auttaa sinut niistä, Hän samalla vahvistaa uskoasi. Kun katsot taaksepäin, voit kiittää koetuksista, joista Jumala vapautti. On ihmisiä, jotka ovat hyvin vahvoja vastoinkäymisistään huolimatta. Miksi? Että jokainen kokemus vahvistaa heidän uskoaan, joka kestää elämän loppuun. Tällainen on Jumala. Mieti tätä. Ne asiat, joissa koemme eniten vastoinkäymisiä, ovat asioita, joiden kautta Jumala rakentaa hengellistä kypsyyttämme. Siis asiat, joissa koemme eniten vastoinkäymisiä.

Jos kysyn, onko sinulla tänään vastoinkäymisiä tai tunnetko jonkun, jolla on, kaikki kädet varmaan nousevat. Mikä on Jumalan tarkoitus niissä? Mihin Hän pyrkii? Jumala sekä auttaa ymmärtämään että kasvattaa. En tarkoita jotain, minkä kuulemme tai luemme. Kyse on hengellisestä kasvamisesta, hengellisestä vahvistumisesta, jota kukaan muu ei näe. Sitä ei välttämättä tunne ennen kuin eteen tulevat seuraavat vastoinkäymiset. Silloin huomaa, ettei koekaan niitä samoin kuin ennen ja kiittää Jeesusta. Hengellinen kasvumme on meille näkymätöntä, mutta Jumalalle ei. Jumala ei koskaan anna suurempaa taakkaa kuin kestämme, jos vain luotamme Häneen. Elämän koettelemuksille on rajansa. Jumala tietää, mitä kestämme. Hän tietää, milloin kestämme tietyn koettelemuksen ja milloin emme. Jumala ei salli enempää taakkoja kuin kestämme, kun vain luotamme Häneen.

Jumalan tahto on, että kasvamme uskovina koko ajan lisää. Kasvuun liittyy kaksi asiaa. Vastoinkäymiset tulee nähdä mahdollisuutena kasvaa kristittynä. Muuten niistä tulee kasvun este. Sisälläsi Pyhän Hengen kautta asuva Jeesus haluaa opettaa, auttaa ymmärtämään asioita ja vahvistaa suhdettasi Häneen. Hän haluaa, että kasvat ja ymmärrät paremmin.

Kasvaminen rakkaudellisessa suhteessa Jumalaan on mahdollisuus, ei este. Se on este vain, jos sen näkee esteenä eikä mahdollisuutena. Sen vuoksi joutuu kärsimään epäuskonsa seurauksista. Mieti vähän aikaa, miten kohtaat omat vastoinkäymisesi. Uskotko, että Jumala on niissä mukana? Uskotko, että Hän kulkee kanssasi niin kauan, että vastoinkäyminen on ohi?

Jos et koskaan ole uskonut Jeesukseen Vapahtajanasi, en tiedä, miten olet ajatellut selvitä tässä elämässä ilman Häntä rauha ja ilo sydämessäsi? Se ei ole mahdollista. Saatat paeta vastoinkäymisiäsi alkoholiin, huumeisiin, seksiin, rahaan ja muuhun. Mikään niistä ei pysty tyydyttämään ihmissydäntä.

 

Jumalan ainoa Poika, Jeesus, tuli maailmaan etupäässä antamaan henkensä, että pelastuisimme ja pääsisimme taivaaseen. Ristillä Jeesus kärsi sinun, minun ja koko maailman synnit. Hänet ristiinnaulittiin, Hän vuodatti verensä ja antoi henkensä. Jumala halusi, että synnitön, neitseestä syntynyt, täydellinen Jumalan Poika lähetetään maailmaan kuolemaan ristillä syntiemme täydelliseksi sovitukseksi. Kun otat Hänet Vapahtajaksesi, syntisi on sovitettu ikuisesti.

 

Jätetään nyt risti pois kuvioista. Kun kuolet, kohtaat Jumalan. Pyhän Jumalan edessä olet sinä ja syntisi. Et voi vaatia mitään. Et voi puolustella itseäsi. Et voi esittää hyviä tekoja ansioiksi. Se ei ole mahdollista kenellekään. Jeesuksen kuolema ristillä on sovittanut syntisi täydellisesti. Jos kuolet etkä ole Hänen omansa, teet virheen, joka vaikuttaa ikuisesti. Muista, että mitä tahansa vastoinkäymistä olet käymässä läpi, Jumala ei ole sinua vastaan. Niiden kautta Jumala haluaa, että käännyt Hänen puoleensa ja saat ikuisen elämän lahjan.

 

Isä, kiitos, että ikuisen elämän lahja on tarkoitettu jokaiselle maailmassa. Kiitos, että rakkautesi riittää kaikille maailmassa. Nöyrrymme eteesi tunnustaen, ettei syntien anteeksi saaminen ole omaa ansiotamme, vaan rakkautesi tulosta.

Rukoilen niiden puolesta, joilla on vastoinkäymisiä, että he kääntyvät puoleesi. Anna heille viisautta oppia ymmärtämään kärsimyksiään.

Herra, maailma on täyteen ahdettu vastoinkäymisiä. Näytä meille uskoville, seuraajillesi kuinka olla siunaukseksi toisille.

Jeesuksen nimessä. Aamen.