Martta ja Maria

Luukkaan evankeliumi, luku 10:

 38. Heidän vaeltaessaan eteenpäin Jeesus tuli erääseen kylään. Muuan nainen, nimeltään Martta, otti hänet luokseen.

39. Martalla oli sisar, jonka nimi oli Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.

40. Martta taas ahersi palvellen vieraita monin tavoin. Hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan vieraita? Sano hänelle, että hän auttaisi minua."

41. Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista,

42. mutta vain yksi on tarpeen (Matt. 6: 33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.). Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois." 

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Luuk. 10:38-42)

Jeesus Martan ja Marian luona

38. Kun sanotaan "heidän" olleen vaelluksella, se viittaa opetuslasten mukanaoloon. Sanonta "hän meni kylään" merkitsee ehkä sitä, että Jeesus joukon johtajana vei opetuslapsensa sinne, Betaniaan. Betania on sama, joka mainitaan Joh 11:1:ssä. Se sijaitsi noin kolmen kilometrin päässä Jerusalemista Öljymäen rinteellä. Martta oli ehkä vanhin siellä asuvista sisaruksista, koska hän otti Jeesuksen vastaan kotiinsa. Nimi Martta on aramean kieltä ja tarkoittaa 'nainen'.

39. Maria (heprean nimestä Mirjam) istuutui Jeesuksen jalkojen juureen, niin kuin opetuslapsilla oli tapana (Apt 22:3). Alkutekstistä voi ymmärtää, että hän myös kuunteli Jeesuksen puhetta. Maria oli ehkä tehnyt työtä yhdessä sisarensa kanssa, mutta nyt hän istuutui kuuntelemaan, mitä Jeesuksella oli sanottavaa. Hän piti tätä kaikkein tärkeimpänä Jeesuksen tullessa vierailulle.

40. Maria ei valittanut sitä, että sisarella oli niin kiire, vaikka tämänkin olisi pitänyt istuutua kuulemaan Jeesuksen puhetta, mutta Martta oli pahoillaan, kun ei saanut niin paljon apua kuin olisi tarvinnut. Hän ei esittänyt tyytymättömyyttään sisarelleen, vaan Jeesukselle, ikään kuin olisi syyttänyt siitä osaksi häntä. Palvelemisinnossaan hän ymmärsi väärin sisarensa asenteen. "Hän tulija sanoi" kuvaa kärsimätöntä liikehdintää. "Puuhata monissa palvelustoimissa (perispaè)", 'vetää kaikkialle, eri suuntiin, keskittymättä mihinkään'. Sanaa ei käytetä muualla Ut:ssa.

41. Nimen toistaminen viittaa siihen, että Jeesus lausui sen hellästi. Hän antoi arvoa Martan palveluinnolle. Sen sokaisemana Martta kuitenkin menetti jotakin hyvin kallisarvoista. Juuri monista tehtävistä huolehtiminen ja yhden ainoan tarpeellisuus asetetaan tässä vastakkain. Kun Martalla oli niin paljon puuhaa, se johtui osaksi ehkä siitä, että hän itse halusi niin olevan.

42. Martalta puuttui se, mitä Marialla oli. Maria istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunteli Jeesuksen eläviä sanoja. Tämä on tarpeellisempaa kuin mikään muu.